BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Bardzo często inwestorzy oprócz budynków mieszkalnych chcą na swojej działce wybudować również budynek gospodarczy, który jest świetnym miejscem do przechowywania np. narzędzi lub sprzętów ogrodniczych. W celu wyboru jaki rodzaj dokumentów przygotować do złożenia w Starostwie by uzyskać zgodę na budowę, jest określenie powierzchni zabudowy przedmiotowego budynku.

Powierzchnia zabudowy to powierzchnia jaką zajmuje projektowany budynek na działce w stanie wykończonym.

Oprócz powierzchni bardzo ważne jest sprawdzenie zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy obowiązujących na terenie gdzie ma powstać budynek. Analizując dokumenty należy sprawdzić czy na danej działce dopuszcza się sytuowanie wspomnianych budynków wraz z wytycznymi co do ich formy architektonicznej (maksymalna wysokość, kąt nachylenia połaci dachowych, materiały wykończeniowe itp.).

Obecne prawo budowlane daje nam możliwość złożenia dokumentacji w odpowiednim Starostwie w formie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia wspomnianego budynku (http://www.archestate.pl/blog/projektowanie/zgloszenie-czy-pozwolenie-na-budowe/).

W celu ułatwienia wyboru przedstawiamy zestawienie w formie tabelki, która powinna być pomocna dla przyszłych inwestorów.

ZGŁOSZENIEPOZWOLENIE NA BUDOWĘ
Powierzchnia
zabudowy
≤ 35m2 wg ustaleń MPZP lub WZ
Ilość kondygnacjiparterowy wg ustaleń MPZP lub WZ
Ilość bud. na działcemax dwa budynki na każde 500m2 pow. działki wg ustaleń MPZP lub WZ
Max. wysokość wg ustaleń MPZP lub WZ wg ustaleń MPZP lub WZ
Kąt nachylenia połaci dachowych wg ustaleń MPZP lub WZ wg ustaleń MPZP lub WZ
Materiały wykończeniowe wg ustaleń MPZP lub WZ wg ustaleń MPZP lub WZ
Odległość od granicy działki i istn. budynków wg ustaleń MPZP lub WZ oraz warunków technicznych* wg ustaleń MPZP lub WZ oraz warunków technicznych*

Po wyborze odpowiedniej formy złożenia dokumentacji należy wypełnić odpowiednie wnioski i załączniki, dostępne na stronie lub w budynku odpowiedniego Starostwa Powiatowego.

Wyjątkiem od porównywanych obiektów jest budowa budynku gospodarczego na działce, której właścicielem jest rolnik (osoba posiadająca gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w celu uzupełnienia istniejącej zabudowy. W tej sytuacji inwestor może wybudować  budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy do 35m2 przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80m bez żadnych formalności. Nie zwalnia to jednak rolnika z obowiązku przestrzegania warunków technicznych oraz sprawdzenia zapisów Miejscowego Planu lub WZ dla przedmiotowej działki.  

* warunki techniczne = Rozporządzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Zespół ARCH ESTATE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *