PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW A MPZP

Planując budowę naszego wymarzonego domu, powinniśmy pamiętać o przyłączach, czyli zapewnieniu dostawy wody oraz odbioru ścieków z naszego budynku. W pobliżu działki, na której ma powstać inwestycja, powinna znajdować się …