BUDOWA BUDYNKU LETNISKOWEGO

Formalności związane z rozpoczęciem budowy budynku letniskowego tj. budynku rekreacji indywidualnej mogą być dużo prostsze w porównaniu do budowy budynku mieszkalnego, całorocznego. Inwestor planujący wspomnianą budowę może skorzystać z formy zgłoszenia prac budowlanych do organu administracji architektoniczno – budowlanej czyli najczęściej Starostwa Powiatowego.  Dokładnie procedurę zgłoszenia opisujemy w artykule: (http://www.archestate.pl/blog/projektowanie/zgloszenie-czy-pozwolenie-na-budowe/)

Zgodnie z §3 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanieBudynek rekreacji indywidualnej to budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku.
W związku z tym wymagania co do wyposażenia, funkcji pomieszczeń oraz zapewnienia infrastruktury towarzyszącej nie jest tak rygorystyczna, jak w przypadku budynków mieszkalnych, całorocznych. Oczywiście całość inwestycji podlegająca zgłoszeniu musi spełniać zapisy MPZP lub WZ oraz warunków technicznych.

Musimy jednak pamiętać, że zgłoszeniu podlega tylko parterowy budynek letniskowy o powierzchni zabudowy do 35m2. W obrębie jednej działki może znajdować się maksymalnie jeden taki budynek na każde 500m2 powierzchni. 

Powierzchnia zabudowy to powierzchnia jaką zajmuje projektowany budynek na działce w stanie wykończonym.

Zanim rozpoczniemy kompletowanie dokumentacji niezbędnej do otrzymania zgody na rozpoczęcie prac budowlanych należy przeszukać zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy obowiązujących na terenie gdzie ma powstać budynek. Analizując dokumenty planistyczne należy sprawdzić czy na danej działce dopuszcza się sytuowanie budynków letniskowych wraz z wytycznymi co do ich formy architektonicznej (maksymalna wysokość, kąt nachylenia połaci dachowych, materiały wykończeniowe itp.).

W celu ułatwienia wyboru formy postępowania administracyjnego, przedstawiamy zestawienie w formie tabelki, która powinna być pomocna dla przyszłych inwestorów.

ZGŁOSZENIE POZWOLENIE
NA BUDOWĘ
Powierzchnia zabudowy ≤35m2 wg ustaleń MPZP lub WZ
Ilość kondygnacji parterowy wg ustaleń MPZP lub WZ
Ilość bud. na działce max jeden budynek na każde 500m2  pow. działki wg ustaleń MPZP lub WZ
Kąt nachylenia połaci dachowych wg ustaleń MPZP lub WZ wg ustaleń MPZP lub WZ
Materiały wykończeniowe wg ustaleń MPZP lub WZ wg ustaleń MPZP lub WZ
Odległość od granicy działki i istn. budynków wg ustaleń MPZP lub WZ
oraz warunków technicznych*
wg ustaleń MPZP lub WZ
oraz warunków technicznych*

Po wyborze odpowiedniej formy złożenia dokumentacji należy wypełnić odpowiednie wnioski i załączniki, dostępne na stronie lub w budynku odpowiedniego Starostwa Powiatowego.

Należy także pamiętać, że podobnie jak w przypadku zgłoszenia budowy budynków gospodarczych i przydomowych ganków organ administracji publicznej może zażądać od nas dołączenia dodatkowej dokumentacji np. decyzji wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, opinii geotechnicznej lub innych pozwoleń i uzgodnień.

Zespół ARCH ESTATE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *