BUDOWA PRZYDOMOWEGO GANKU

Dobudowa przydomowego ganku do istniejącego budynku mieszkalnego nie zawsze wymaga pozwolenia na budowę. Jeśli planowana inwestycja spełnia kilka warunków możemy dokonać jedynie zgłoszenia planowanej budowy w odpowiednim starostwie powiatowym, które jest łatwiejszą i szybszą formą uzyskania zgody na prace budowlane.

Różnicę miedzy zgłoszeniem i pozwoleniem wyjaśniamy w artykule http://www.archestate.pl/blog/projektowanie/zgloszenie-czy-pozwolenie-na-budowe/

Niestety w ustawie Prawo budowlane nie znajdziemy wyjaśnień czym dokładnie jest ganek, w związku z tym możemy odnieść się do definicji jakie odszukać można w słownikach  lub orzecznictwach. Przydomowy ganek jest przybudówką przed wejściem do istniejącego budynku nakryty daszkiem, który pełni rolę wiatrołapu. Ma chronić wejście przed deszczem, wiatrem lub słońcem.  

Jego dobudowa nie może oddziaływać na konstrukcję dachu lub ścian istniejącego budynku. Powinien zostać nakryty daszkiem, który jest konstrukcyjnie niezależny czyli nie spowoduje konieczności przebudowy istniejącego budynku.  Ingerując w konstrukcję domu wspomniana inwestycja  staje się rozbudową budynku istniejącego, która wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Tak, jak w przypadku każdej innej inwestycji kubaturowej również w przypadku przydomowego ganku, oprócz parametrów technicznych i funkcji, bardzo ważne jest sprawdzenie zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy obowiązujących na przedmiotowej działce.

W celu ułatwienia wyboru formy złożenia dokumentacji przed rozpoczęciem prac budowlanych, przedstawiamy zestawienie w formie tabelki, która powinna być pomocna dla przyszłych inwestorów

ZGŁOSZENIEPOZWOLENIE
NA BUDOWĘ
Powierzchnia zabudowy ≤35m2wg ustaleń MPZP lub WZ
Ilość kondygnacjiparterowy
konstrukcyjnie niezależny
wg ustaleń MPZP lub WZ
Ilość bud. na działcemax dwa przydomowe ganki na każde 500m2  pow. działkiwg ustaleń MPZP lub WZ
Kąt nachylenia połaci dachowych wg ustaleń MPZP lub WZ
konstrukcyjnie niezależny
wg ustaleń MPZP lub WZ
Materiały wykończeniowe wg ustaleń MPZP lub WZ wg ustaleń MPZP lub WZ
Odległość od granicy działki i istn. budynków wg ustaleń MPZP lub WZ
oraz warunków technicznych*
wg ustaleń MPZP lub WZ
oraz warunków technicznych*

Po wyborze odpowiedniej formy złożenia dokumentacji należy wypełnić odpowiednie wnioski i załączniki, dostępne na stronie lub w budynku odpowiedniego Starostwa Powiatowego.

Należy również pamiętać, że niezależnie od tego którą formę złożenia dokumentacji wybierzemy organ administracji publicznej może zażądać od nas dołączenia dodatkowych pism np. decyzji wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, opinii geotechnicznej lub pozwolenia, uzgodnienia konserwatora jeśli istniejący budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, itp.

* warunki techniczne = Rozporządzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Zespół ARCH ESTATE

1 myśl na temat “BUDOWA PRZYDOMOWEGO GANKU

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *