POWIERZCHNIA ZABUDOWY I TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

Planując zabudowę naszej działki, oprócz wyboru wymarzonego projektu domu, musimy pamiętać o dwóch bardzo ważnych parametrach jakie narzuca nam uchwalony miejscowy plan lub w przypadku jego braku, warunki zabudowy.

(http://www.archestate.pl/blog/projektowanie/mpzp-czy-wz/)

Wspomniane dokumenty planistyczne, poza określeniem przeznaczenia działki i parametrów projektowanych budynków, określają również powierzchnię zabudowy oraz powierzchnię terenu biologicznie czynnego. Najczęściej ich dopuszczalne wartości podawane są w procentach i w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej. Jest to bardzo istotne w sytuacji kiedy nasza działka jest tylko w części budowlana. Projekt domu powinniśmy dobrać w taki sposób aby nie przekroczyć żadnego z wymienionych parametrów.

Zgodnie z warunkami technicznymi §3, pkt. 22) [definicje legalne] teren biologicznie czynny – to teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie.

Natomiast definicji powierzchni zabudowy możemy szukać np. w słowniku pojęć, obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Możemy tam znaleźć uproszczoną definicję lub informację, że powierzchnia powinna zostać wyliczona zgodnie z normą.

Prawo budowane oraz warunki techniczne nie definiują powierzchni zabudowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego powierzchnię tą powinniśmy wyliczać zgodnie z normą PN-ISO 9836: 1997, która została wycofana i zastąpiona PN – ISO 9836:2015-12. Pomimo tego, powierzchnie zabudowy najczęściej definiuję się jako powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku w stanie wykończonym na powierzchnię terenu.

Do powierzchni zabudowy NIE wliczamy powierzchni:
obiektów oraz części obiektów budowlanych nie wystających ponad powierzchnię terenu (podziemnych),
elementów drugorzędnych, np. schodów i ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego,
wydzielonych obiekty pomocniczych, np. szklarni, altan, szop.

Wybierając projekt domu np. z katalogu projektów typowych powinniśmy zwrócić uwagę na wielkość powierzchni zabudowy. Warto sprawdzić czy budując wybrany budynek na działce nie przekroczymy dozwolonych wartości, a planowane zagospodarowanie terenu czyli utwardzone dojścia i dojazdy  pozwolą  zachować minimalną powierzchnie terenu biologicznie czynnego.

Opracowała: mgr inż. Natalia Rotko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *