JAK USYTUOWAĆ STUDNIĘ, SZAMBO LUB OCZYSZCZALNIĘ

Decydując się na budowę domu oprócz wyboru idealnego projektu musimy również pamiętać o doprowadzeniu do budynku wody oraz o odprowadzeniu nieczystości. W przypadku kiedy nie mamy możliwości przyłączenia się do gminnej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej musimy wybrać alternatywne rozwiązania jakimi są – studnia oraz szambo lub oczyszczalnia.

W sytuacji kiedy jesteśmy zmuszeni wybrać jedno z tych rozwiązań powinniśmy pamiętać o odpowiednim zagospodarowaniu terenu. Działka, na której ma powstać dom wraz z projektowaną studnią, szambem lub przydomową oczyszczalnią powinna być odpowiednio duża aby zlokalizować wszystkie te elementy.

Zgodnie z wytycznymi, które znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – (§ 31, § 36) projektując studnię, szambo lub oczyszczalnię musimy zachować odpowiednie odległości od budynku, granicy działki sąsiedniej czy rowów przydrożnych.

Studnia:

 • 5 m – od granicy działki sąsiedniej*
 • 7,5 m – od osi rowu przydrożnego
 • 15 m – od budynków inwentarskich, szczelnych zbiorników na nieczystości
 • 30 m – od przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej (przydomowej oczyszczalni)

*Dopuszczalne jest usytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki lub studni wspólnej na granicy dwóch działek sąsiednich, pod warunkiem spełnienia dla obydwu działek odległości, o których mowa wyżej ­ (§ 31 pkt 2-5)

Szczelny zbiornik na nieczystości (szambo) do 10m3 pojemności – odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiornika:

W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej

 • 2 m – od granicy działki sąsiedniej**
 • 5 m – od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi
 • 15 m – od studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (od osi studni)

W pozostałej zabudowie np. usługowej

 • 7,50 m – od granicy działki sąsiedniej**
 • 15 m – od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz magazynów produktów spożywczych
 • 15 m – od studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (od osi studni)

Szczelny zbiornik na nieczystości (szambo) o pojemności powyżej 10m3 do 50 m3 – odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiornika

 • 7,5 m – od granicy działki sąsiedniej**
 • 30 m – od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi
 • 10 m – od linii rozgraniczających drogi (ulice) lub ciągu pieszego
 • 15 m – od studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (od osi studni)

**Kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe mogą być sytuowane w odległości mniejszej niż 2 m od granicy, w tym także przy granicy działki, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej oraz pod warunkiem zachowania odległości o których mowa wyżej ­ (§ 31 i § 36)

Decydując się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków musimy przede wszystkim sprawdzić czy MPZP dla danej miejscowości nie wyklucza takiego rozwiązania. Wybierając rodzaj oczyszczalni (sposób odprowadzenia oczyszczonych ścieków) należy rozpoznać rodzaj gruntu jaki występuje na działce i jego zdolności filtracyjne.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Odległość od studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi

 • Korpus zbiornika oczyszczalni (zbiorniki do gromadzenia nieczystości, samodzielny osadnik gnilny, zbiorniki bezodpływowe itp.) – 15 m
 • System rozsączający (odległość od najbliższego przewodu rozsączającego) – 30 m

Odległości projektowanej oczyszczalni ścieków od granicy działki, okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi należy przyjmować jak dla szczelnych zbiorników na nieczystości, wymienionych wyżej ­

Zgodnie z § 37 Rozporządzenia przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowych oczyszczalni ścieków, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien drzwi zewnętrznych w tym budynku.

UWAGA: Powyższe odległości odnoszą się do wszystkich studni dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, zarówno na działce inwestora, jak i na działkach sąsiednich.

Spis wykorzystanych ustaw:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – § 31, § 34, § 36, § 37

 

Zespół Arch Estate

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *