MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Projekt budowlany składa się z kilku, a niekiedy nawet kilkudziesięciu elementów bez których nie uzyskamy decyzji pozwolenia na budowę. Jednym z tych elementów jest mapa do celów projektowych czyli mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 przygotowywana na podstawie mapy zasadniczej, na zlecenie inwestora przez geodetę.

Mapa stanowi podkład pod projektowane zagospodarowanie naszej działki.  Możemy odczytać z niej aktualne ukształtowanie terenu, klasę gruntu, przebieg granic działki, informacje z MPZP, przebieg infrastruktury technicznej (media) oraz ich odległość od projektowanego domu – czyli aktualne, na dzień sporządzania mapy, zagospodarowanie terenu, który obejmuje mapa.

Zakres mapy czyli teren, który obejmuje powinien przedstawiać obszar w odległości 30m od planowanej inwestycji – domu. Zasada ta dotyczy również przyłączy, czyli miejsca włączenia do istniejących sieci.

Na sporządzonej mapie projektant nanosi obrys planowanego budynku wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą (utwardzone dojazdy, miejsca postojowe, przyłącza) oraz projektowaną niwelacją działki. Na zagospodarowaniu przedstawione są również odległości projektowanej inwestycji  od granic działki oraz od istniejących budynków kubaturowych na sąsiednich działkach. Naniesione i zwymiarowane zagospodarowanie na mapie pozwala urzędnikom na sprawdzenie czy planowana inwestycja jest zgodna z Prawem budowlanym, MPZP (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) lub WZ (warunki zabudowy), warunkami technicznymi dla projektowanych budynków oraz wieloma rozporządzeniami i ustawami.

Mapa do celów projektowych jest integralnym elementem projektu budowlanego, nie tylko budynków mieszkalnych, ale każdej inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę. Dlatego tak bardzo ważna jest współpraca projektanta z geodetą, który mapę wykonuje. Projektant bardzo często jest w stanie pomóc przy określaniu zakresu jaki ma obejmować mapa, np. ze względu na sposób i miejsce podłączenia planowanego domu do istniejących sieci.

Dzięki współpracy naszego biura z biurem geodezyjnym jesteśmy wstanie czuwać nad  powstawaniem  mapy, a kiedy zachodzi taka potrzeba zmieniać odpowiednio jej zakres w taki sposób aby czas uzyskania pozwolenia na budowę nie wydłużył się.

Zgodnie z polityką naszej firmy staramy się załatwiać kompleksowo – przy jednym pozwoleniu na budowę – zlecenie na projektowany dom wraz ze wszystkimi przyłączami. Dzięki czemu załatwiamy wszelkie formalności posługując się jedną mapą do celów projektowych, czyli bez potrzeby aktualizowania mapy przez geodetę, tak jak, podczas etapowania prac projektowych – oszczędzając tym samym czas i pieniądze inwestora.

Zespół ARCH ESTATE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *