ADAPTACJA PROJEKTU

Wiele osób stających przed wyborem projektu domu najczęściej decyduje się na zakup projektu typowego. Firmy zajmujące się sprzedażą tego rodzaju projektów przedstawiają na swoich stronach internetowych lub w katalogach, piękne wizualizacje wraz z opisami, które pomagają potencjalnemu klientowi w wyobrażeniu oraz wyborze swojego wymarzonego domu. Tymczasem taki projekt zanim trafi do odpowiedniego urzędu, musi zostać dostosowany do miejscowych warunków – czyli zostać zaadaptowany.

Projekt typowy (gotowy, powtarzalny) po zakupie nie może wraz z wnioskiem trafić do urzędu dopóki nie spełni wymogów projektu budowlanego – zgodnie z zapisami prawa budowlanego. Należy go najpierw zaadaptować do warunków miejscowych jakie występują na działce czy na obszarze gminy. Nawet w sytuacji kiedy nie dokonujemy żadnych zmian w poszczególnych branżach projektu (konstrukcja, architektura, instalacje, elektryka) musi on zostać podpisany przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia i aktualny wpis na listę członków samorządu zawodowego.

Należy pamiętać, że projekt gotowy jest zaprojektowany bez uwzględnienia lokalnych przepisów, warunków gruntowych oraz klimatycznych. Wyliczenia konstrukcyjne dla fundamentów lub dachu są wykonywane dla stref jakie obowiązują w rejonie gdzie zlokalizowane jest biuro zajmujące się sprzedażą projektów lub umieszczone są alternatywy (możliwości) do wyboru na etapie adaptacji.

Adaptacja projektu typowego jest to dostosowanie projektowanego budynku do warunków miejscowych jakie panują na naszej działce, warunków gruntowych, stref obciążeń śniegiem i wiatrem, lokalizacji poszczególnych sieci. Należy wykazać zgodność projektu z wytycznymi zawartymi w MPZP (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego) lub WZ (Warunki Zabudowy). Architekt powinien nanieść, na życzenie inwestora, odpowiednie zmiany w układzie przestrzennym budynku, sporządzić plan zagospodarowania działki na mapie do celów projektowych, przedstawiający usytuowanie projektowanego budynku, infrastruktury towarzyszącej oraz innych obiektów budowlanych objętych wnioskiem pozwolenia na budowę. Konstruktor powinien dostosować poszczególne elementy budynku do strefy obowiązującej na danym terenie. Instalator powinien dostosować projekt wewnętrznych instalacji do zmian jakie naniósł architekt oraz do lokalizacji sieci na terenie działki, a w przypadku ich braku zaprojektować lub zaproponować odpowiednie rozwiązania. Tak uzupełniony projekt o odpowiednie opisy, uzgodnienia, oświadczenia, decyzje, opinie, zmiany, zagospodarowanie i informacje może zostać złożony wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę do odpowiedniego urzędu.

Koszty adaptacji projektu typowego różnią się oczywiście od  projektu indywidualnego (tworzonego od początku na zamówienie inwestora) w granicach od kilku do kilkudziesięciu  tysięcy złotych. W przypadku kiedy klient nie będzie wprowadzał żadnych zmian, a projekt typowy nie będzie wymagał wielu „poprawek” przy adaptacji, na pewno będzie on tańszy niż projekt indywidualny. Jednak w sytuacji, kiedy zachodzi konieczność wprowadzenia wielu zmian w projekcie, cena adaptacji może być porównywalna z ceną projektu kreślonego.

Przed decyzją o zakupie projektu gotowego budynku mieszkalnego należy sprawdzić zapisy w MPZP lub WZ, warunki panujące na działce, lokalizację sieci i możliwości wpięcia oraz rodzaj ogrzewania. Dobrym rozwiązaniem na tym etapie jest skonsultowanie swoich planów projektowych z architektem, który sprawdzi wszelkie informacje oraz doradzi w wyborze projektu domu.

Zespół ARCH ESTATE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *